united-kingdomcambodiamyanmar

Log in
Loading…
 aboutus  button2 button3   button4
เกี่ยวกับเรา บริการทางการแพทย์ บริการวางแผนครอบครัว ติดต่อสอบถาม

"โรงพยาบาลคลองตันยินดีแนะนำ ให้ข้อมูล"
เรายินดีแนะนำให้ข้อมูล เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาด้านการวางแผนครอบครัว
และการคุมกำเนิดผิดพลาด / ประจำเดือนมาไม่ปกติ ให้สามารถโทรมาปรึกษา
และขอรับคำแนะนำที่ถูกต้อง

.

โรงพยาบาลคลองตัน ไม่มี web ขายยาใดๆ อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด!
ให้คำปรึกษา แผนกวางแผนครอบครัว ติดต่อในเวลาทำการ ทุกวัน 7.00-18.00 น.
โทร 084-387-8025, 080-590-5227, 099-454-4897, 094-447-9644,
087-085-3257 
หรือ 02-318-1779, Line : nisa3284 

Log in or Sign up